O ile pracę zawodową można zmieniać w czasie swojego życia nawet sto razy, samochód może być ulepszany, sprzedawany bądź wymieniany na nowszy model, aż tysiąc razy, o tyle zdrowie każdy człowiek ma tylko jedno. Co więcej, jest to rzecz, jeśli kondycję nazwać można rzeczą, niezbywalna, przysługująca danej jednostce od chwili narodzin do śmierci, podobnie jak konstytucyjne prawo do człowieczeństwa. Z tego typu rozmyślań płynie już pierwszy wniosek, a mianowicie – żadna siła, ani współczesna, ani przyszła medycyna – nie będzie w stanie dokonać zamiany stanu zdrowia pomiędzy dwoma różnymi jednostkami. Stąd prosta droga do stwierdzenia, że własny organizm trzeba wyjątkowo szanować i o niego dbać, aby mógł spełniać swoje zadania przez długi czas bez zastrzeżeń. A jest co robić. Przeciętny, szary obywatel, w czasie swojego relatywnie krótkiego życia, musi przez wiele lat chodzić codziennie do pracy, wykonywać tam zajęcia wymagające sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej, a także dbać o rodzinę, pielęgnować relacje z bliskimi, remontować miejsce zamieszkania i poświęcać energię na wychowywanie dzieci, co samo w sobie jest zadaniem dalece trudniejszym i bardziej wyczerpującym niż zadowalanie roszczeń pracodawcy. Do wywiązania się z tych rozległych obowiązków potrzeba zdrowia, warto więc cenić porady lekarskie, które są miarodajne.